MENU
Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie

 

Ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Ergotherapie is (paramedische) zorg, net als fysiotherapie of logopedie.

Kenmerkend voor ergotherapie is de kijk op zowel de persoon, de omgeving, als de activiteit. Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepaalt u samen met uw ergotherapeut de belangrijkste aandachtspunten bij uw dagelijkse activiteiten op verschillende gebieden, zoals:

 

Vraagstellingen voor de ergotherapeut:

Ergotherapeuten behandelen mensen met verschillende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld: CVA/beroerte, dementie, Parkinson, MS, chronische pijn, chronische vermoeidheid, reuma of een spierziekte.

Bij iedere aandoening staat niet de aandoening, maar de individuele mogelijkheden en beperkingen van die persoon en zijn omgeving centraal. Daardoor zal de behandeling van elke cliënt anders zijn.

 

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is (zie hieronder). De kosten van ergotherapie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Als ergotherapeutische hulp gevraagd is, hoeft men vaak niet meer eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. We  noemen dit ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE).

Vergoeding aanvullende verzekering

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, bestaat er een mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt ergotherapie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan ergotherapie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van ergotherapie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast.

Onze specialisten

Shirley Bezemer Lees verder
Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68