Afspraak maken 088 - 828 24 00

Kosten en Vergoedingen

Tarieven Lijf & Visie 2020

Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie, houdt u dan rekening met onderstaande tarieven:

Zitting fysiotherapie € 38,00
Zitting manuele therapie / orofaciale fysiotherapie € 48,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 48,50
Zitting oedeemfysiotherapie € 49,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 49,25
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61,00
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag € 50,25
Telefonische zitting € 15,50
   
Toeslag behandeling aan huis € 17,00
Screening n.a.v. DTF (directe toeganklijkheid fysiotherapie) € 16,00
Screening, intake & onderzoek € 53,00

* Voor meer uitleg over bovenstaande kosten en vergoedingen, zie deze pdf.

Afspraak verzetten of annuleren
Mocht je je gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan dien je deze minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer je niet tijdig afbelt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij je in rekening worden gebracht. Dit is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS. Deze kosten dien je zelf te betalen en kun je helaas niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je bent altijd in de gelegenheid om je verhindering door te geven. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 088 - 828 24 00, door in te spreken op onze voicemail of via het contactformulier van deze website.     

Voor niet nagekomen afspraken worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  € 30,00
Niet nagekomen afspraak gespecialiseerde behandeling (manueel-/bekkenfysiotherapie)  € 44,50
Niet nagekomen afspraak logopedie  € 30,25

Vergoeding
Logopedie* en ergotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen binnen fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, kaakfysiotherapie en bekkenfysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Elke zorgverzekeraar heeft verschillende pakketten met een verschillende mate van vergoeding. Het is verstandig om je te informeren bij je zorgverzekering en polisvoorwaarden te controleren. Het aantal behandelingen of het bedrag dat vergoed wordt, verschilt namelijk per zorgverzekeraar.

Direct toegankelijk
Je hebt geen verwijsbrief nodig voor de behandelingen: fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, kaakfysiotherapie, oncologie fysiotherapie, neurologische fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, logopedie en ergotherapie  Uiteraard kun je altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, aangezien de huisarts een centrale rol blijft spelen in de coördinatie van jouw zorg. Maar het hoeft niet. Heb je wel een verwijsbrief, neem deze dan graag mee bij je eerste afspraak.
Let op: Voor oedeemfysiotherapie en medisch specialistische revalidatie heb je wel een verwijzing nodig. 

*Vergoeding logopedie basisverzekering
Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket vergoed. Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt (zie hieronder). Dan gelden onderstaande tarieven;

Screening n.a.v. Directe Toegang Logopedie (DTL)  € 24,50
Behandeling logopedie  € 38,00
Toeslag behandeling aan huis  € 17,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek  € 78,00
Telefonische zitting logopedie  € 24,50

Dit wordt wel vergoed:
✓ behandelingen om beter te leren spreken
✓ behandelingen om de taal en de taalontwikkeling te verbeteren
✓ behandelingen om opnieuw te leren spreken na een ziekte of ongeluk
✓ behandeling om uw stem te verbeteren
✓ behandelingen op school als de zorgverzekeraar hierover afspraken heeft met je logopedist

Dit wordt niet vergoed:
- de behandeling van dyslexie
- de behandeling van taalproblemen door een dialect
- de behandeling van taalproblemen doordat je een andere taal spreekt
- gemiste afspraken
- het maken van rapporten

De kosten van logopedie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.