Afspraak maken 035 - 603 05 04

Kosten en Vergoedingen

SPECIALISMEN

Hieronder vind je de tarieven van onze eerstelijns zorg op onze locatie in Soest.

Screening n.a.v. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) € 14,00
Screening, intake & onderzoek € 48,00
Zitting fysiotherapie € 34,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 56,00
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag € 46,00
Zitting manueeltherapie € 43,50
Toeslag behandeling aan huis € 13,50
Screening n.a.v. Directe Toegang Logopedie (DTL) € 22,00
Behandeling logopedie € 35,00
Behandeling logopedie met toeslag uitbehandeling (aan huis) € 52,50
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 72,00
Telefonische zitting logopedie € 22,00
Conditietest; inspanningstest, spirometrie en rustmeting € 165,00
Rustmeting en spirometrie (zonder inspanningstest) € 75,00

*Voor meer uitleg over bovenstaande kosten en vergoedingen, zie deze pdf.

Vergoeding
Logopedie* en ergotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen binnen fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie en bekkenfysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Elke zorgverzekeraar heeft verschillende pakketten met een verschillende mate van vergoeding. Het is verstandig om je te informeren bij je zorgverzekering en polisvoorwaarden te controleren. Het aantal behandelingen of bedrag dat vergoed wordt, verschilt namelijk per zorgverzekeraar.

Direct toegankelijk
Je hebt geen verwijsbrief nodig voor de behandelingen: fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, logopedie en ergotherapie  Uiteraard kun je altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, aangezien de huisarts een centrale rol blijft spelen in de coördinatie van jouw zorg. Maar het hoeft niet. Heb je wel een verwijsbrief, neem deze dan graag mee bij je eerste afspraak.

*Vergoeding logopedie basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op tien uur logopedie. Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is (zie hieronder). De kosten van logopedie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

*Vergoeding logopedie aanvullende verzekering

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, bestaat er een mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren logopedie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt logopedie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan logopedie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van logopedie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast.