Afspraak maken 088 - 828 24 00

Kosten en Vergoedingen

Tarieven Lijf & Visie 2019

Hieronder vind je de tarieven van onze eerstelijns zorg 

Zitting fysiotherapie € 37,00
Zitting manuele therapie € 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie € 49,25
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 60,00
Lange zitting voor patiënt met complexe zorgvraag € 49,25
Telefonische zitting € 14,50
   
Toeslag behandeling aan huis € 16,00
Screening n.a.v. DTF (directe toeganklijkheid fysiotherapie) € 15,00
Screening, intake & onderzoek € 52,00
   
Screening n.a.v. Directe Toegang Logopedie (DTL) € 23,50
Behandeling logopedie € 37,00
Toeslag behandeling aan huis € 16,00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 77,00
Telefonische zitting logopedie € 23,50

* Voor meer uitleg over bovenstaande kosten en vergoedingen, zie deze pdf.

Afspraak verzetten of annuleren
Mocht je je gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan dien je deze minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer je niet tijdig afbelt, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij je in rekening worden gebracht. Dit is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS. Deze kosten dien je zelf te betalen en kun je helaas niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je bent altijd in de gelegenheid om je verhindering door te geven. Dit kan telefonisch via het telefoonnummer 088 - 828 24 00, door in te spreken op onze voicemail of via het contactformulier van deze website.     

Voor niet nagekomen afspraken worden onderstaande kosten in rekening gebracht:

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie  € 30,00
Niet nagekomen afspraak gespecialiseerde behandeling (manueel-/bekkenfysiotherapie)  € 44,50
Niet nagekomen afspraak logopedie  € 30,25

Vergoeding
Logopedie* en ergotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen binnen fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, kaakfysiotherapie en bekkenfysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Elke zorgverzekeraar heeft verschillende pakketten met een verschillende mate van vergoeding. Het is verstandig om je te informeren bij je zorgverzekering en polisvoorwaarden te controleren. Het aantal behandelingen of het bedrag dat vergoed wordt, verschilt namelijk per zorgverzekeraar.

Direct toegankelijk
Je hebt geen verwijsbrief nodig voor de behandelingen: fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, kaakfysiotherapie, logopedie en ergotherapie  Uiteraard kun je altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, aangezien de huisarts een centrale rol blijft spelen in de coördinatie van jouw zorg. Maar het hoeft niet. Heb je wel een verwijsbrief, neem deze dan graag mee bij je eerste afspraak.

*Vergoeding logopedie basisverzekering

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op tien uur logopedie. Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is (zie hieronder). De kosten van logopedie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

*Vergoeding logopedie aanvullende verzekering

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, bestaat er een mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren logopedie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt logopedie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan logopedie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van logopedie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast.