MENU

Missie en Visie

Missie:
“Een vooruitstrevende praktijk met oog voor het individu, waar kwaliteit, toekomst, bezieling en beleving samenkomen”

Visie:
De toekomst biedt een kans om het beter te doen dan vandaag! Daar sluit de visie van Lijf & Visie op aan. Het streven is het om het (behandel)proces voor u, als onze gewaardeerde klant, continu te verbeteren en te beheersen. Dat streven, die visie, is de uitstraling van Lijf & Visie. Hierdoor wil Lijf & Visie herkend en erkend worden in de samenleving van de regio Soest.

Door een open houding is Lijf & Visie een voorbeeld, zowel lokaal als regionaal. Klanten en verwijzers zullen Lijf & Visie inzetten om haar expertise over het houding- en bewegingsapparaat, revalidatie en preventie.

Lijf & Visie is zich ervan bewust, dat zorg meer is dan professioneel, klantgericht en innovatief te werken. Persoonlijk, doelgericht samenwerken aan het beantwoorden van de hulpvraag creëert verbondenheid (meer feeling). Pas als de klant zich daadwerkelijk verbonden voelt met hetgeen dat hij/zij wil bereiken of heeft bereikt, zullen zij dit overdragen aan anderen. Dit vormt de natuurlijke cirkel van continuïteit van Lijf & Visie!

Lijf & Visie is:
Professioneel: Lijf & Visie hanteert een hoge kwaliteitsstandaard als het gaat om kennis en kunde. Onze medewerkers worden daarom op deskundigheid en vakmanschap geselecteerd. Daarnaast stimuleert en enthousiasmeert Lijf & Visie haar medewerkers door een inspirerende werkomgeving en door de juiste scholing en specialisatie aan te bieden.

Vooruitstrevend: Lijf & Visie is innovatief op het gebied van diagnostische- en therapeutische interventies. Het kennis- en vaardigheidsniveau is hoog!

Persoonlijk: Uw hulpvraag is het vertrek- en uitgangspunt in het therapeutisch proces. De partners binnen het pand en binnen ons netwerk zijn bewust gekozen. Wij willen dat u als bewegend mens optimaal begeleid wordt in het bereiken en het ervaren van een optimale gezondheid.

Bezieling en beleving: Bij Lijf & Visie heerst een veilige en gemoedelijke sfeer waarbinnen onze klanten en medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf te kunnen zijn. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Een dynamische uitstraling moet bijdragen aan een gevoel van toegankelijkheid. U als onze klant staat centraal binnen Lijf & Visie. Elke medewerker van Lijf & Visie benut zijn kennis en deskundigheid om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer de hulpvraag niet beantwoord kan worden, zal de medewerker zijn/haar netwerk in- of extern aanspreken om u een gericht vervolg te kunnen bieden aan uw hulpvraag.

Gezond in beweging zijn en blijven: Bij Lijf & Visie staan gedrag en gezondheid centraal. Dus niet zorg en ziekte. Dat betekent dat wij een actieve deelname van u, als onze klant, in het zorgplan verwachten. Naast onze therapeutische interventies kunnen wij meerdere producten aanbieden die u verder op weg helpt om de behaalde resultaten te borgen.

Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68