Afspraak maken 035 - 603 05 04

Vergoedingen Revalidatie

REVALIDATIE

De intake en behandeling bij Lijf & Visie Revalidatie vallen onder medisch specialistische zorg (tweede lijnszorg) en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige polissen van zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere bijvoorbeeld maar 75% of nog iets minder. Welk percentage bij jou vergoed wordt en of dit eventueel enige consequenties heeft, bespreken we graag persoonlijk met je. Houdt er in elk geval rekening mee dat (een eventueel overblijvend deel van) je eigen risico net als bij ziekenhuisbehandelingen, ook bij ons betaald moet worden. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Per 1 januari 2018 bedraagt het verplichte (wettelijke) eigen risico € 385,- per jaar. In 2019 blijft dit ongewijzigd. Het kan zijn dat je een extra eigen risico met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Je betaalt ook dan het (restant van het) eigen risico aan ons.

Als je vragen hebt over de vergoedingen voor revalidatiezorg, kun je telefonisch bij ons terecht, of bespreek dit deze tijdens je eerste afspraak bij ons.

De tarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lijf & Visie heeft daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Zie hier een overzicht van de Revalidatie tarieven van de NZA.