Afspraak maken 088 - 828 24 00

Vergoedingen Revalidatie

REVALIDATIE

De intake en behandeling bij Lijf & Visie Revalidatie vallen onder medisch specialistische zorg (tweede lijnszorg) en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige polissen van zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere bijvoorbeeld maar 75% of nog iets minder. Welk percentage voor jou vergoed wordt en of dit eventueel enige consequenties heeft voor je eigen bijdrage, bespreken we graag persoonlijk met je. Ook als tijdens de multidisciplinaire intake blijkt dat je niet in aanmerking komt voor een behandeling bij Lijf & Visie Revalidatie, zullen de kosten van de intake in rekening gebracht worden.

Verplicht Eigen Risico
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering. Het verplichte (wettelijke) eigen risico in 2019 bedraagt € 385,- per jaar. Het kan zijn dat je een extra eigen risico met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Houdt er rekening mee dat (een eventueel overblijvend deel van) je eigen risico, net als bij ziekenhuisbehandelingen, aan Lijf & Visie betaald moet worden.

Als je vragen hebt over de vergoedingen voor revalidatiezorg, kun je altijd contact met ons opnemen. 

De tarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Lijf & Visie heeft daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (dbc’s). Zie hier een overzicht van de Revalidatie tarieven van de NZA.