MENU
Logopedie

Logopedie

Bij logopedie onderzoekt, begeleidt en behandelt een logopedist stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor bij zowel kinderen als volwassenen.

Problemen op het gebied van taal:

 • moeite met het maken van goede zinnen
 • het begrijpen van taal
 • kleine woordenschat
 • meertaligheid bij kinderen
 • afasie (taalproblemen na een herseninfarct of -bloeding)
 • dyslexie

Problemen op het gebied van eten en drinken:

 • slikproblemen
 • overgang van vloeibaar naar vast voedsel
 • verslikken

Problemen op het gebied van spraak:

 • slissen/lispelen
 • stotteren
 • bepaalde klanken niet uit kunnen spreken
 • spreken door de neus
 • onduidelijk spreken
 • dysartrie (spraakproblemen na een herseninfarct of –bloeding)

Problemen op het gebied van de mondmotoriek:

 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • afwijkende tongpositie in rust
 • open mondgedrag/mondademen

Lijf & Visie verzorgt ook logopedie op de basisschool De Achtbaan in Soest.

Klachtenregeling:

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF: http://www.logopedie.nl/site/klachten

Rechten van de patiënt:

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts/ behandelaar een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Onze specialisten

Lauri de Haas Lees verder
Sophie Emmelot Lees verder
Jessie Schraven Lees verder
Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68