MENU
Revalidatie / Multidisciplinair

Revalidatie / Multidisciplinair

Lijf & Visie Revalidatie in Soest staat voor specialistische revalidatiezorg. U kunt bij ons terecht voor onder andere vermoeidheidsklachten, of aanhoudende fysieke klachten waardoor u belemmerd wordt in het dagelijkse leven om zowel privé- als werkgerelateerde activiteiten uit te voeren.

Revalidatie bij Lijf & Visie

Bij Lijf & Visie Revalidatie gaan we met een multidisciplinair team op zoek naar mogelijkheden in uw lijf om écht te verbeteren en te herstellen. De therapeuten ondersteunen u in de weg naar langdurige klachtafname. We begeleiden u in het verkrijgen van inzichten, het leren spreken van de taal van uw lichaam en het ontdekken van uw grenzen. Het doel is dat u weer vertrouwen krijgt in uw lichaam en weer toekomstperspectief kan ontwikkelen.

Persoonlijk en betrokken

Lijf & Visie Revalidatie beschikt over betrokken specialisten en begeleidt u op persoonlijke wijze. De revalidatie wordt ingezet op basis van uw eigen opgestelde doelen, welke u bespreekt met de verschillende leden van het team. Het team is altijd gericht op het bereiken van een duurzaam resultaat, waarmee u zelfstandig verder kunt.

Gedreven en specialistisch team

Onze zorg wordt aangeboden door behandelaren die getraind zijn om de complexe problematiek waar u tegenaan loopt samen aan te pakken. U wordt begeleid door een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, lijftherapeut, psychomotore therapeut, maatschappelijk werkende en eventueel de logepediste. Daarnaast worden wij geadviseerd door een gespecialiseerd psychotherapeut. Wij betrekken deze psychotherapeut bij het traject voor diagnostiek en/of behandeling indien nodig.

Hoe ziet een revalidatie traject eruit?

Een revalidatietraject bestaat uit 3 fases:

De intakefase
Het doel van de intakefase is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, wensen en doelen. Op basis hiervan wordt uw behandelplan opgesteld.

De behandelfase
Tijdens de behandelfase volgt u verschillende, op elkaar afgestemde therapieën. Vaak staat hierin bewegen en ontspanning centraal, maar ook uitleg, (pijn-)educatie en het leren herkennen van de signalen van uw lichaam maken hiervan onderdeel uit. De duur van de behandelfase is afhankelijk van uw klachten, wensen of doelen. Het behandelteam heeft een wekelijks interdisciplinair overleg, waarin uw voortgang besproken wordt. Indien nodig wordt in overleg met u uw behandelplan bijgesteld.

De afrondingsfase
Tijdens de afrondingsfase bereidt u zich samen met ons behandelteam voor op een periode na de revalidatiebehandeling. Na deze fase volgt vrijwel altijd een controle- of evaluatiegesprek met de revalidatiearts.

De duur van een behandeltraject is bedraagt nu maximaal 4 maanden. De behandeling is vrij intensief, reken op circa 4 uur behandeling per week verdeeld over 3-4 dagdelen.

Kosten

De behandeling bij Lijf & Visie Revalidatie valt onder medisch specialistische zorg en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van de eisen van uw verzekeringsmaatschappij zal er een machtigingsaanvraag ingediend worden bij uw verzekeraar.

De hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen. Sommige polissen van zorgverzekeraars vergoeden 100% en andere 75% of iets minder. Bij dergelijke vergoedingspercentages zijn er geen kosten voor uzelf. Mocht u een polis hebben met een vergoeding van lager dan 70% dan zal er een bedrag van €250,00 als eigen bijdrage gelden.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk verplicht eigen risico in de basisverzekering, per 1 januari 2018 bedraagt dit €385,- per jaar. Indien u een verhoogd eigen risico met uw zorgverzekeraar hebt afgesproken, betaalt u het restant van het

eigen risico aan ons. Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u in alle gevallen een schriftelijke verwijzing van een arts nodig.

Contact

Bij vragen of voor het direct plannen van een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact met ons opnemen via 035-6030504 (maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur) of mailen naar revalidatie@lijfenvisie.nl.

 

Onze specialisten

Fons van Dijk Lees verder
Marco van Woensel Lees verder
Martine van Aalst Lees verder
NoŽle Ruitenberg Lees verder
Jacqueline Drop-Pullens Lees verder
Roos Wals Lees verder
Shirley Bezemer Lees verder
Lijf & Visie
Koningsweg 4
3762 EC Soest
T: 035 - 60 305 04
F: 035 - 60 908 68