Blijf op de hoogte
Afspraak maken 088 - 828 24 00

Bedrijfsfysiotherapie

Fysieke problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van de fysieke aspecten van arbeid. Daardoor groeit de aandacht voor de relatie tussen (fysieke) belasting van het werk en de (fysieke) belastbaarheid van de werknemers. 

De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen in een bedrijf of instelling of binnen een branche. De bedrijfsfysiotherapeut is daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij doet dit door de organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden te beoordelen en werkfuncties en werkplekken te analyseren. Zijn advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving.

Bij bestaande gezondheidsproblemen van medewerkers begeleidt de bedrijfsfysiotherapeut in afstemming met werkgever en medewerker zowel de organisatie als het individu bij verbeteringen, herstel en reïntegratie.

Hij geeft indien nodig strategisch advies over de fysieke belasting in de breedte van de organisatie. Een bedrijfsfysiotherapeut is dus geen behandelaar in de curatieve zin, maar een coach, begeleider en een adviseur.

Wil je meer weten over het maatwerk dat Lijf & Visie WERK kan leveren? Dat kan door vrijblijvend een afspraak met ons te maken via 088 - 828 2400. Vraag naar Juri Schokker, bedrijfs- & arbeidsfysiotherapeut bij Lijf & Visie WERK. Of mail hem direct juri.schokker@lijfenvisie.nl. Hij is je eerste aanspreekpunt voor onze locaties in Soest, Schagen en Amsterdam

Onze specialisten per vestiging